By continuing to use our website you agree to these terms and conditions. Read more about the integrity policy here.

EN-TÄHISED BLÅKLÄDERI TÖÖRIIETEL

EN standardid põhinevad Euroopa Liidus kehtivatel ohutus-, tervishoiu-, keskkonnakaitse- ja tarbijakaitsenõuetel.

CE märgis tootel näitab, et toode vastab kõigi asjaomaste direktiivide nõuetele. Need nõuded kajastuvad standardites, mille Euroopa standardiseerimisorganisatsioonid on koostanud Euroopa Liidu ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) tellimusel. Euronormidele vastavad tööriided ei kaitse Sind loomulikult kõigi ohtude ja õnnetuste eest, oma tööohutuse ja riskide vältimise eest peab igaüks ise hoolt kandma.